Sutra serca doskonałości mądrości

W tłumaczeniu Genjō, mistrza dharmy Trzech Zbiorów, za dynastii Tō.

Bodhisattwa Awalokiteśwara, w czasie gdy praktykował głęboką doskonałość mądrości, rozpatrywał pięć skandh i widział, że wszystkie one są puste. I wykroczył poza wszelkie cierpienia i nieszczęścia. Śariputro, forma nie jest różna od pustki, a pustka nie jest różna od formy. Forma to właśnie pustka. Pustka to właśnie forma. I tak samo jest też z uczuciami, postrzeżeniami, dyspozycjami i świadomością. Śariputro, te wszystkie dharmy są nacechowane pustką. Nie rodzą się i nie giną. Nie są nieczyste i nie są czyste. Nie wzrastają i nie maleją. I dlatego w pustce nie ma formy i nie ma uczuć, postrzeżeń, dyspozycji i świadomości. Nie ma oka, ucha, nosa, języka, ciała ani umysłu. Nie ma barwokształtu, głosu, zapachu, smaku, [tego co się odbiera przez] dotyk, dharm. Nie ma elementu oka — i tak aż do: nie ma elementu świadomości. Nie ma niewiedzy. Nie ma też wyczerpania niewiedzy — i tak aż do: nie ma starości-śmierci. I nie ma też wyczerpania starości-śmierci. Nie ma cierpienia, przyczyny, zniszczenia i drogi. Nie ma mądrości i nie ma też osiągnięcia. Dlatego, że nie ma nic do osiągnięcia. Bodhisattwa, ponieważ opiera się na doskonałości mądrości, nie ma przeszkód w sercu. A ponieważ nie ma przeszkód, nie ma strachu. Daleko usuwa błędne pojęcia i senne fantazje i osiąga ostateczną nirwanę. Ponieważ wszyscy buddowie trzech czasów opierają się na doskonałości mądrości, osiągają anuttara-samjak-sambodhi. Dlatego powinno się znać doskonałość mądrości, która jest wielkim zaklęciem mocy magicznej. Wielkim zaklęciem wiedzy. Zaklęciem, nad które nie ma wyższego i które nie ma sobie równych. Potrafi usunąć wszystkie cierpienia, jest prawdziwe, a nie jest fałszywe; dlatego wypowiada się zaklęcie doskonałości mądrości. Wypowiada się je, tak mówiąc:

Gate gate paragate parasangate bodhi swaha!

Sutra serca doskonałości mądrości [tu się kończy].

Chiński tekst Genjō.


(C) 1997 - 2005 by Anna Zalewska
Ania