Wielka sutra doskonałości mądrości i zaklęcia wielkiej wiedzy

W tłumaczeniu Hindusa Kumaradźiwy, [mistrza] Trzech Zbiorów, z kraju Yoshin

Bodhisattwa Awalokiteśwara, w czasie gdy praktykował głęboką doskonałość mądrości, rozpatrywał pięć skandh i widział, że są one puste. I wykroczył poza wszelkie cierpienia i nieszczęścia. Śariputro, forma jest pustką, ponieważ nie ma cechy cierpienia i zniszczenia. Uczucia są pustką, ponieważ nie mają cechy doznawania. Postrzeżenia są pustką, ponieważ nie mają cechy wiedzy. Dyspozycje są pustką, ponieważ nie mają cechy tworzenia. Świadomość jest pustką, ponieważ nie ma cechy uświadamiania sobie. A dlaczego tak jest? Śariputro, nie jest tak, że forma jest różna od pustki. Nie jest tak, że pustka jest różna od formy. Forma to właśnie pustka. Pustka to właśnie forma. I tak samo jest też z uczuciami, postrzeżeniami, dyspozycjami i świadomością. Śariputro, te wszystkie dharmy są nacechowane pustką. Nie rodzą się i nie giną. Nie są nieczyste i nie są czyste. Nie wzrastają i nie maleją. Te puste dharmy nie mają przeszłości, nie mają przyszłości, nie mają teraźniejszości. I dlatego w w pustce nie ma formy i nie ma uczuć, postrzeżeń, dyspozycji i świadomości. Nie ma oka, ucha, nosa, języka, ciała, umysłu. Nie ma barwokształtu, głosu, zapachu, smaku, [tego co odbiera się przez] dotyk, dharm. Nie ma elementu oka -- i tak aż do: nie ma elementu świadomości. Nie ma niewiedzy i nie ma też wyczerpania niewiedzy -- i tak aż do: nie ma starości-śmierci i nie ma wyczerpania starości-śmierci. Nie ma cierpienia, przyczyny, zniszczenia i drogi. Nie ma wiedzy i nie ma osiągnięcia. Dlatego, że nie ma nic do osiągnięcia. Bodhisattwa, ponieważ opiera się na doskonałości mądrości, nie ma przeszkód w sercu. A ponieważ nie ma przeszkód, nie ma strachu. Usuwa wszelkie błędne pojęcia i senne fantazje i osiąga ostateczną nirwanę. Ponieważ wszyscy buddowie trzech czasów opierają się na doskonałości mądrości, osiągają anuttara-samjak-sambodhi. Dlatego powinno się znać doskonałość mądrości, która jest wielkim zaklęciem wiedzy. Zaklęciem wiedzy, nad które nie ma lepszego i które nie ma sobie równych. Potrafi usunąć wszelkie cierpienia, jest prawdziwe, a nie jest fałszywe; dlatego powinno się wypowiadać zaklęcie doskonałości mądrości. Wypowiada się je tak mówiąc:

Gate gate paragate parasangate bodhi swaha!

Wielka sutra doskonałości mądrości i zaklęcia wielkiej wiedzy [tu się kończy].

Chiński tekst Kumaradźiwy.


(C) 1997 by Anna Zalewska