Nampōroku, czyli Zapiski z południowych stron
rozdział szósty
Sumihiki, czyli Zatarte tuszem

1. Shoin, daisu, sōan ni itaru made…
Czy to w gabinecie pisarskim, czy kiedy używa się daisu, aż po chatkę z traw — liczba miar jest ustalona. Jednak ponieważ ludzie przeważnie nie wiedzą, jaka miara jest tego podstawą, przy różnych okazjach błądzą.
Ogólnie, miary są zgodne z porządkiem nieba i ziemi. Do czterech pór roku dodaje się porę przejściową i tak ustanawia pięć pór, do czterech stron świata dodaje się środek i tak ustanawia pięć. Jeden dzień dzieli się na pięć części, od godziny smoka do małpy, a jedną noc na pięć zmian. Poza tym in i yang przejawiają się w pięciu pierwiastkach, a i człowiek przyjmuje pięciorakie ciało. Z takich i innych względów uznaje się zasadę pięciu miar; i miary wielkie, i małe w tym się nie różnią.
Pięć jest liczbą yang. To, co przejawia się w kształcie, jest yang. Zaś tych sześć miar, które znajdują się pomiędzy pięcioma, uznaje się za miary in. We właściwej formie używa się pięciu miar yang, a sześciu się zwykle nie używa. Wprawdzie chanoyu w chatce z traw ma za podstawę właściwą formę z użyciem daisu, w gabinecie pisarskim, ale są wyjaśnienia mówiące o tym, że używa się tam i miar in, i yang.

(przekład własny z oryginału)

Namporoku


(C) 2005 Anna Zalewska
Ania
Valid HTML 4.01!