Nampōroku, czyli Zapiski z południowych stron
rozdział VII
Metsugo, czyli Po śmierci

Spisane z pamięci
1. Eki no iwaku, koicha no temae ni…
Rikyū powiedział:
— W parzeniu herbaty gęstej jest też ponadto poziom sō, zaś w parzeniu herbaty lekkiej jest też najgłębsze shin. Należy dobrze zrozumieć to rozróżnienie. W zależności od czasu, w zależności od miejsca — są różnice. Zdaje się to sprawą mało ważną, a tymczasem jest tajemnicą. — tak właśnie mówił.

2. Daisu in’yō no kane o motte…
W zasadach miar dotyczących linii yin i yang na powierzchni daisu zawarte są setki tysięcy aranżacji, aż po chatkę krytą trawą w duchu wabi, i nie ma nic takiego, co nie mieściłoby się w tych zasadach. Było to przedmiotem mojej wieloletniej praktyki.
Tak więc, istotą wabi jest to, że wyraża czysty, nieskalany świat Buddy. Gdy zaś dojdzie się do ścieżki rosy i chaty z traw, i gospodarz, i goście otrząsają z siebie kurz i pył. Ponieważ jest to spotkanie czystych serc, nie trzeba na siłę mówić o wzorach, wymiarach, etykiecie i innych. Chodzi tylko o to, by rozpalić ogień, zagotować wodę i pić herbatę. Nie ma nic innego.

(przekład własny z oryginału)

Nampōroku


(C) 2005 Anna Zalewska
Ania
Valid HTML 4.01!