Sutra serca doskonałości mądrości

Przełożył Pradźńa z kraju Keihin, [mistrz] Trzech Zbiorów oraz Rigon i inni.

Tak oto słyszałem. Pewnego razu Budda przebywał w [mieście] Radźagryha, na górze Grydhrakuta, razem z wielkim zgromadzeniem bhikszu i bodhisattwów. W tym czasie błogosławiony Buddha wstąpił w stan samadhi pod nazwą "wzniosłe i głębokie". I w tym to czasie pośród tego zgromadzenia był bodhisattwa mahasattwa o imieniu Awalokiteśwara. [On to] w czasie, gdy praktykował głęboką doskonałość mądrości, rozpatrywał pięć skandh i widział, że wszystkie one są puste. I usunął wszystkie cierpienia i nieszczęścia.

W tym samym czasie Śariputra, natchnięty mocą Buddy, złożył ręce i z całym szacunkiem powiedział do bodhisattwy mahasattwy Awalokiteśwary te słowa: "Zacny synu [rodu], jeśli [ktoś] pragnie nauczyć się praktyki głębokiej doskonałości mądrości, to jak ma praktykować?" Tak zagadnięty, bodhisattwa mahasattwa Awalokiteśwara odrzekł wtedy czcigodnemu Śariputrze: "Śariputro, jeśli zacny syn [rodu] albo zacna córka [rodu] oddawaliby się praktyce głębokiej doskonałości mądrości, to w czasie praktyki powinni widzieć pięć skandh [i widzieć, że] w swej naturze są one puste. Śariputro, forma nie jest różna od pustki, a pustka nie jest różna od formy. Forma to właśnie pustka, a pustka to właśnie forma. I tak samo jest też z uczuciami, postrzeżeniami, dyspozycjami i świadomością. Śariputro, te wszystkie dharmy są nacechowane pustką. Nie rodzą się i nie giną. Nie są nieczyste i nie są czyste. Nie wzrastają i nie maleją. I dlatego w pustce nie ma formy i nie ma uczuć, postrzeżeń, dyspozycji i świadomości. Nie ma oka, ucha, nosa, języka, ciała ani umysłu. Nie ma barwokształtu, głosu, zapachu, smaku, [tego co odbiera się przez] dotyk, dharm. Nie ma elementu oka -- i tak aż do: nie ma elementu świadomości. Nie ma niewiedzy. Nie ma też wyczerpania niewiedzy -- i tak aż do: nie ma starości-śmierci. I nie ma też wyczerpania starości-śmierci. Nie ma cierpienia, przyczyny, zniszczenia i drogi. Nie ma mądrości i nie ma też osiągnięcia. Dlatego, że nie ma nic do osiągnięcia. Bodhisattwa, ponieważ opiera się na doskonałości mądrości, nie ma przeszkód w sercu. A ponieważ nie ma przeszkód, nie ma strachu. Daleko usuwa błędne pojęcia i senne fantazje i osiąga ostateczną nirwanę. Ponieważ wszyscy buddowie trzech czasów opierają się na doskonałości mądrości, osiągają anuttara-samjak-sambodhi. Dlatego powinno się znać doskonałość mądrości, która jest wielkim zaklęciem mocy magicznej. Wielkim zaklęciem wiedzy. Zaklęciem, nad które nie ma wyższego i które nie ma sobie równych. Potrafi usunąć wszystkie cierpienia, jest prawdziwe, a nie jest fałszywe; dlatego wypowiada się zaklęcie doskonałości mądrości. Wypowiada się je, tak mówiąc:

Gate gate paragate parasangate bodhi swaha!

I tak właśnie, Śariputro, wszyscy bodhisattwowie mahasattwowie tak właśnie powinni prowadzić praktykę głębokiej doskonałości mądrości".

Wtedy, kiedy tak to zostało wyjaśnione, Błogosławiony obudził się z wzniosłego i głębokiego stanu samadhi. Pochwalił bodhisattwę mahasattwę Awalokiteśwarę, mówiąc: "Bardzo dobrze, bardzo dobrze, zacny synu [rodu]. Tak właśnie [jest], tak właśnie [jest] jak ty wyjaśniasz. Praktyka głębokiej doskonałości mądrości tak właśnie powinna być prowadzona. Kiedy tak właśnie się praktykuje, wszyscy Tathagatowie bardzo się cieszą". Wówczas, kiedy Błogosławiony wypowiedział te słowa, czcigodnego Śariputrę wypełniła wielka radość. Bodhisattwa mahasattwa Awalokiteśwara również ogromnie się uradował. I wtedy zgromadzeni tam bogowie, ludzie, asurowie, gandharwowie i inni, usłyszawszy słowa Buddy ogromnie się ucieszyli. Przyjęli [te nauki] z wiarą i praktykowali [zgodnie z nimi].

Sutra serca doskonałości mądrości [tu się kończy].

Chiński tekst Pradźńi.


(C) 1997 by Anna Zalewska